Projectplan

Wanneer uit het vooronderzoek en/of PRA blijkt dat er opsporingswerkzaamheden moeten plaats vinden, beginnen we met de werkvoorbereiding en het opstellen van het projectplan. Het projectplan geeft, zoals voorgeschreven in het Werkveld Specifiek Certificatieschema voor Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE), een gedetailleerd overzicht van de werkvoorbereiding voor situaties en activiteiten die van toepassing zijn bij het opsporen en mogelijk aantreffen van CE tijdens het project. Nadat het projectplan is goedgekeurd door de opdrachtgever en het bevoegd gezag van de betreffende gemeente kan worden gestart met de opsporingswerkzaamheden.

terug