Overdragen explosieven aan EOD

Armaex zal door middel van het overdrachtsprotocol de aangetroffen explosieven overdragen aan de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD). De overdracht vindt plaats op de locatie waar het explosief is aangetroffen of waar de VTVS staat. Armaex ondersteunt de EOD bij de demontage werkzaamheden en zorgt voor de beveiligingswerken.

Na de overdracht kan het projectgebied worden opgeleverd. Armaex stelt een proces-verbaal van oplevering op, dat dient als vrijgave en tevens een bewijs is van wettig en zorgvuldig handelen.

terug