Detectie

Tijdens de detectiewerkzaamheden kan een gebied met behulp van moderne detectiemethoden worden gescand op metaalhoudende (water)bodemverstoringen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van verschillende, internationaal erkende detectiemethoden en -technieken. Voor welke detectiemethode wordt gekozen is geheel afhankelijk van de omstandigheden; zeker is dat Armaex altijd voor de meest pragmatische aanpak kiest.

Voor het detecteren en lokaliseren van de explosieven werkt Armaex met de modernste apparatuur. Voor een nauwkeurige bepaling van de verdachte locaties maken we gebruik van DGPS-ondersteuning.

Door de flexibele inzetbaarheid van de detectieapparatuur is Armaex in staat om kleine en grote (water)oppervlakten adequaat en snel te detecteren. Dit geldt voor zowel oppervlakte- als dieptedetectie.

De verkregen detectiegegevens worden digitaal vastgelegd en aansluitend door specialisten geanalyseerd en geïnterpreteerd. Tijdens de interpretatie worden de verdachte objecten onderscheiden van de overige objecten en opgenomen in een objectenlijst. Vervolgens maken we een detectierapport op en kunnen de objecten worden benaderd.

terug