Benaderen en identificeren

Wanneer de verkregen detectiegegevens zijn geanalyseerd kunnen de benader werkzaamheden worden gestart. De verdachte objecten worden middels DGPS uitgezet en aansluitend gelokaliseerd en benaderd. Het aanwezige object wordt geïdentificeerd. Wanneer het object een explosief betreft zal deze, nadat deze 100% geïdentificeerd is door de verantwoordelijke Senior OCE deskundige, tijdelijk worden veiliggesteld.

Voor het gecontroleerd laagsgewijs ontgraven en het explosieven-vrij maken van de munitieverdachte bodem, maakt Armaex gebruik van beveiligde bouwmachines, munitie scheidingsinstallaties en beveiligde baggermachines. Hiervoor werkt Armaex nauw samen met een aantal B-gecertificeerde bedrijven. Dit stelt Armaex in staat om op korte termijn het juiste materieel in te zetten, ongeacht het soort en omvang van het project.

Armaex heeft eigen specialisten (Senior OCE-deskundige) in huis die de aangetroffen explosieven kunnen identificeren. Hierdoor is er snel duidelijkheid over het tijdelijk veiligstellen van de situatie en de mogelijk te treffen veiligheidsmaatregelen.

 

Tijdelijk veiligstellen

Indien een CE is benaderd, wordt beoordeeld of het CE een gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid. Indien de gevaartoestand het niet toelaat het CE te verplaatsen, dan zal het CE op locatie worden veilig gesteld. Wanneer het CE wel verplaatst kan worden, wordt het CE in de Voorziening Tijdelijk Veiligstellen Situatie (VTVS) gebracht. De CE blijven hier liggen tot de overdracht aan de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD). Er worden bij het tijdelijk veiligstellen van de situatie geen handelingen aan het explosief zelf verricht, anders dan het eventueel verplaatsen ervan naar een VTVS.

terug