OCE-Werkzaamheden leiding tracé Wamel-Zaltbommel

Sweco Nederland B.V. is voornemens grondroerende werkzaamheden te verrichten binnen de gemeente Maasdriel en gemeente West Maas en Waal. Grondroerende werkzaamheden betreffen het uitgraven van een tracé t.b.v. de nieuw te plaatsen (gas)leiding en het plaatsen van gestuurde boringen. Het gebied is (deels) verdacht op het voorkomen van Conventionele Explosieven.

De OCE-Werkzaamheden betreffen:
• Non-realtime oppervlaktedetectie met het multisensor systeem. Dit betreft het deel van het leiding tracé en gestuurde boringen welke binnen de verdachte gebieden vallen;
• Het opstellen van een detectierapport;
• Het benaderen van de gemeten significante objecten a.d.h.v. de uitkomsten van het detectierapport;

Armaex is op maandag 20 november van start gegaan met de detectie werkzaamheden.

OCE-Werkzaamheden leiding tracé Wamel-Zaltbommel

Wamel