OCE-Werkzaamheden Bosselaar-Zuid te Zevenbergen

Bosselaar Zuid B.V. realiseert nabij het centrum van Zevenbergen de nieuwe woonwijk Bosselaar Zuid. De nieuwe wijk grenst aan de bestaande wijk Bosselaar en ligt vlakbij het centrum van Zevenbergen, tussen de Roode Vaart en de spoorlijn naar Roosendaal en Dordrecht. De realisatie wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 is inmiddels grotendeels afgerond, onlangs is gestart met het bouwrijp maken van bouwfase 2a.

In een tweetal onderzoeken zijn indicaties gevonden dat binnen plangebied Bosselaar Zuid vele artilleriegranaten ingeslagen zijn. De vele kraters maken duidelijk dat ook binnen plangebied Bosselaar Zuid vele granaten zijn ingeslagen. De vele kraters maken duidelijk dat binnen plangebied Bosselaar Zuid onmiskenbaar sprake is van verdacht gebied. CE onderzoek is dan ook noodzakelijk dit in het kader van veilig en verantwoord werken.

OCE-Werkzaamheden van Armaex samengevat:

• Fase 1: realtime detecteren en gecontroleerd laagsgewijs ontgraven van het gebied m.b.v. een beveiligde graafmachine. Hierbij wordt een strook van max 2 m breed parallel aan het spoor gedetecteerd middels realtime oppervlaktedetectie met de magnetometer (ook wel bomblocator genaamd) en metaal(mijn)detector, waarbij gemeten ferro houdende objecten gelijktijdig worden benaderd. Uit te voeren door 1x Assistent OCE-deskundige en 1x Senior OCE-deskundige. Te onderzoeken op geschutmunitie (blindgangers) tot 2,5 m -mv.

• Fase 2: non-realtime oppervlaktedetectie met het multisensor systeem tot 2,5 m -mv, uit te voeren door twee Assistent OCE-deskundigen. Te onderzoeken op geschutmunitie (blindgangers) tot 2,5 m -mv.

• Opstellen detectierapport.

• A.d.h.v. detectieresultaten vervolgstappen bepalen:
– benaderen individuele objecten (bij weinig verstoring in de detectiedata)
of
– gecontroleerd laagsgewijs ontgraven van het gebied m.b.v. een beveiligde graafmachine en OCE-team (indien de detectiedata te verstoord blijkt voor individuele objecten benadering).

• Opstellen proces-verbaal van oplevering (PVO).

OCE-Werkzaamheden Bosselaar-Zuid te Zevenbergen

Zevenbergen