Diepte-detectie stationsgebied Heerlen

De verlichting van het spooremplacement te Heerlen wordt vernieuwd als onderdeel van het
overkoepelende project “Upgrade emplacementsverlichting”. De grondroerende werkzaamheden betreffen het leggen van kabels en armaturen (lichtmasten). De werkzaamheden m.b.t. de
vernieuwing worden uitgevoerd door Stam & Co infratechniek B.V.

Armaex heeft in opdracht van Stam & Co infratechniek B.V. OCE-Werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden bestonden uit het uitvoeren van diepte-detectie met de sondeerunit. Dit moest gebeuren ten behoeve van het vrijgeven van locaties voor nieuw te plaatsen funderingspalen.

Diepte-detectie stationsgebied Heerlen

Heerlen