Begraafplaats Moscowa te Arnhem

De gemeente Arnhem is voornemens om de bestaande begraafplaats Moscowa aan de zuidelijke zijde uit te breiden. In totaal zullen er een 5-tal nieuwe begraafvelden worden aangelegd. Om zowel tijdens het aanleggen van de begraafvelden, alsmede het gebruik ervan, de veiligheid te kunnen waarborgen is nader onderzoek noodzakelijk. In opdracht van de gemeente Arnhem zal Armaex het betreffende onderzoek uitvoeren.

– Non-Realtime oppervlaktedetectie van het opsporingsgebied;
– Uitvoeren benaderwerkzaamheden voortkomend uit het detectierapport;

Begraafplaats Moscowa te Arnhem