CO2-Prestatieladder niveau 3

Armaex B.V. heeft duurzaamheid en CO2 bewust ondernemen hoog in het vaandel staan. Om deze reden hebben wij besloten om niveau 3 op de CO2-Prestatieladder te behalen en hiermee meer inzicht te verkrijgen in onze CO2 uitstoot. Door dit verkregen inzicht kunnen we gericht maatregelen en doelstellingen opstellen die deze CO2 uitstoot kan verlagen.

De CO2-Prestatieladder vraagt van ons dat we inzage geven in de CO2 uitstoot welke wij als bedrijf veroorzaken. Middels de documenten op deze pagina geven wij u ieder half jaar inzicht in onze CO2 footprint, doelstellingen, maatregelen en communicatieberichten.

A | INZICHT

Armaex B.V. heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Het gaat hierbij om de volgende energiestromen:

• Gasverbruik
• Brandstofverbruik
• Elektraverbruik

Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.

B | REDUCTIE

Als CO2 reductiedoelstelling heeft Armaex B.V. het volgende doel gesteld:

5% CO2 reductie in 2020 ten opzichte van 2015 (scope 1 & 2)

Deze reductiedoelstelling en bijbehorende maatregelen zijn opgesteld om effectief de CO2-uitstoot te reduceren.

C | COMMUNICATIE

Armaex B.V. communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE

Armaex neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief “Nederland CO₂ Neutraal”. Meer informatie over dit initiatief is hier te vinden. Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van Armaex B.V.:

CO2 footprint 2016
CO2-reductieplan
CO2-reductiemaatregelen en voortgang
CO2 Management Plan
Certificaat CO2-Prestatieladder niveau 3
Presentatie medewerkers november 2016
Communicatiebericht januari 2017
Communicatiebericht september 2017
CO2 footprint 1ste half jaar 2017
Communicatiebericht januari 2018
CO2 reductiemaatregelen + voortgang 2017
CO2-reductieplan 2020 (versie 2017)