Bedrijfsprofiel

Armaex is gespecialiseerd in het uitvoeren, adviseren, begeleiden van alle voorkomende opsporings- en benaderwerkzaamheden t.a.v bommen, granaten, mijnen en munitie oftewel Conventionele Explosieven (CE).

Armaex is in 2009 opgericht en WSCS-OCE deelgebied A en B gecertificeerd, dit houdt in dat Armaex bevoegd is zowel de opsporingswerkzaamheden als de civiele opsporingswerkzaamheden uit te voeren.

Sinds de oprichting heeft Armaex een gestage groei doorgemaakt. Deze groei is bereikt doordat Armaex staat voor een pragmatische aanpak. Dit houdt in dat in een vroeg stadium wordt gecommuniceerd met de opdrachtgever, bevoegd gezag, de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) en de overige betrokken partijen. Zo komen we tot de meest doelgerichte aanpak voor zowel kostenbesparing als kwaliteit.

Armaex staat garant voor een optimale opsporing door de inzet van gekwalificeerde en zeer gedreven medewerkers en de toepassing van de innovatieve onderzoeks- en opsporingstechnieken. Bovendien werken we samen met B gecertificeerde bedrijven en hebben we inzicht in de werkprocessen waardoor we kunnen kiezen voor de meest pragmatische aanpak. Armaex zorgt er voor dat het projectgebied veilig is ten opzichte van CE en dat de aanwezige CE adequaat worden overgedragen aan de EOD waardoor het gebied vrij is van CE.

Gedreven specialisten

Armaex werkt uitsluitend met goed opgeleide en gemotiveerde professionals. Gedreven specialisten die weten wat er vereist is voor een milieuverantwoorde en veilige aanpak van alle voorkomende opsporingswerkzaamheden conform de eisen gesteld in de WSCS-OCE.