OCE-Werkzaamheden Beltjeshofstraat te Velp

Vivare is voornemens een nieuw woningcomplex te realiseren aan de Beltjeshofstraat te
Velp. De grondroerende (archeologische) werkzaamheden waren reeds onderweg toen bij toeval
acht rookgranaten zijn aangetroffen. Als gevolg hiervan zijn de grondroerende werkzaamheden
stilgelegd en dient er OCE-onderzoek plaats te vinden. Vivare heeft Armaex gevraagd om het OCE-onderzoek uit te voeren in het kader van veilig en verantwoord
werken.

Armaex gaat het opsporingsgebied als volgt onderzoeken op CE:
– De verstoorde grond wordt realtime gedetecteerd met een metaal(mijn)detector en met een
beveiligde (rups)graafmachine gecontroleerd laagsgewijs ontgraven in lagen van max. 30 cm in samenwerking met Archeologie.