V1 gevonden tijdens werkzaamheden in de Tichelbeeksewaard te Zutphen

Langs de loop van de IJssel in Zutphen ligt de Tichelbeeksewaard. Het terrein is in gebruik voor agrarische doeleinden, als uiterwaard en als opvangbuffer bij hoogwater van de IJssel. Er staan diverse werkzaamheden gepland. Grondroerende werkzaamheden beslaan onder meer het vergraven van watergangen (nieuwe tracé beek), het aanbrengen van duikers, het aanleggen van betonnen voetpaden en het aanleggen van een uitkijkpunt en een trap. tijden deze werkzaamheden zijn verschillende Soorten conventionele Explosieven (CE) aangetroffen en veilig gesteld door Armaex. Onder deze CE was zat ook een Vergeltungswaffe 1 (afgekort V1). Armaex is momenteel een ruimingsplan aan het opstellen in samenwerking met de gemeente Zutphen en de Explosieven opruimingsdienst defensie (EOD).

Tevens is tijdens het aantreffen van de V1 al een deel van de explosieven lading gecontroleerd tot ontploffing gebracht door de EOD.

Een impressie van die vernietiging is te bekijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=hB9eIHodmRk