Opsporing en benadering van conventionele explosieven

Wanneer er in een gebied mogelijk explosieven aanwezig zijn dient er effectief, veilig en zorgvuldig te worden gehandeld. Het is belangrijk snel duidelijkheid te krijgen over de bodemsituatie en de veiligheidsmaatregelen die mogelijk getroffen moeten worden.

Bedrijfsprofiel

Armaex is gespecialiseerd in het opsporen en benaderen van bommen, granaten, mijnen en munitie oftewel Conventionele Explosieven (CE).

lees meer

Intro

Historisch
vooronderzoek

Bij aanwijzingen van de mogelijke aanwezigheid van explosieven, voeren we eerst een (historisch) vooronderzoek uit. Door het bestuderen van diverse bronnen wordt een beeld gevormd van hetgeen zich in het gebied heeft afgespeeld.

meer info

Projectplan

Wanneer uit het vooronderzoek en/of PRA blijkt dat er opsporingswerkzaamheden moeten plaats vinden, beginnen we met de werkvoorbereiding en het opstellen van het projectplan.

meer info

Detectie

Tijdens de detectiewerkzaamheden kan een gebied met behulp van moderne detectiemethoden worden gescand op metaalhoudende (water)bodemverstoringen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van verschillende, internationaal erkende detectiemethoden en -technieken.

meer info

Benaderen
en identificeren

Wanneer de verkregen detectiegegevens zijn geanalyseerd kunnen de benader werkzaamheden worden gestart. De verdachte objecten worden middels DGPS uitgezet en aansluitend gelokaliseerd en benaderd. Hierna wordt het object geĆÆdentificeerd.

meer info

Overdragen explosieven
aan EOD

Armaex zal door middel van het overdrachtsprotocol de aangetroffen explosieven overdragen aan de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD). De overdracht vindt plaats op de locatie waar het explosief is aangetroffen of waar de VTVS staat.

meer info

Onderzoek in OCE
verdacht gebied

Armaex verzorgt de begeleiding ten aanzien van Conventionele Explosieven (CE) bij milieukundig, archeologisch en geotechnisch onderzoek in OCE verdacht gebied. Hiervoor wordt een verkort projectplan opgesteld.

meer info